Byggingen er i gang

Byggingen er i gang

Byggingen av Buvik Brygge ved mølla i Buvika er godt i gang og vi begynner nå å se konturene av et flott boligprosjekt. Gledelig er det at vi har både fornøyde kunder og fornøyde entreprenører på byggeplass. Vi har kommet langt med både betongarbeidene og den nye adkomstveien ned til området. I løpet av april vil vi starte bygging av bryggene i rekreasjonsområdene mot sjøkanten. I samme måned vil vi også starte oppføring av de første rekkehusene som forventes innflyttingsklar i løpet av september.

I prosessen frem mot byggestart har det blitt gjort en rekke kvalitetsmessige forbedringer sammenlignet med hva som var beskrevet i salgsprospektene. Eksempelvis for rekkehusene har vi oppgradert varmeanleggene med et eget luft til vann anlegg for hvert hus som vil gi beboerne energibesparende oppvarming og høy komfort. Anlegget vil forsyne husene med både vannbåren varme i radiatorer og med varmt tappevann. Det samme systemet vil installeres i teknisk rom i kjelleren i leilighetsbygget som igjen distribuerer varme og tappevann til hver enkelt leilighet. Byggene oppføres med tremoduler fra Kodumaja som i dag er en av de aller største leverandørene til det norske markedet med totalt ca. 6000 boliger bygget de siste 10-15 årene. Normalt i modulbygg vil det forekomme modulskjøter i parketten. Dette har vi valgt å oppgradere i Buvik Brygge – ingen boligenheter vil få modulskjøter og parketten legges sammenhengende på vanlig måte.

Se noen bilder fra byggeplasser (tatt tidlig i april) her: